Edgångssammanträde

Konkursförvaltaren upprättar en konkursbouppteckning över gäldenärens tillgångar och skulder.

Gäldenären – ja, det är den som är betalningsansvarig – här bolagen.

I den tjocka brevhögen låg även brev från tingsrätten.

1) Beslut om att bolagen försatts i konkurs och att advokat Ola Sellert förordnats till konkursförvaltare.

2) Underrättelse om kungörelsedelgivning

3) Kallelse till edgångssammanträde den 7 maj

4) Delgivningskvitto och svarskuvert

5) Information om förenklad delgivning

Fram till den 15 maj är jag sjukskriven på heltid. Jag försöker verkligen vila, återhämta mig. Därför skrev jag till tingsrätten och frågade om eden kan avläggas per telefon – men det gick inte.

Det finns en del andra frågor som jag behöver diskutera med konkursförvaltaren – så vi får väl se om han kan hjälpa mig lösa det.