RUT och ROT

För en tid sedan delade jag en länk på FB om vad de olika partierna anser om RUT och ROT. Så här kommenterade jag artikeln;

Fortfarande har vi ett samhälle där kvinnan ofta tar ansvar för städning och mannen för ombyggnad av hus. Det kan inte några jämställdhetsplaner ändra på. Genom att införa ett RUT-avdrag har alltfler familjer fått möjlighet att anlita städhjälp. S och V säger sig arbeta för jämställdhet. För mig är det svårt att förstå hur dessa partier då kan föreslå sänkningar av Rut-avdraget.

Kommentarerna var tankeväckande – och jag kopierar in dem här då jag inte lyckas länka till FB-inlägget.

– Begriper inte detta heller. RUT borde snarast ökas, behövs det finansiering borde det då vara på bekostnad på ROT.

 • RUT-avdraget är ett viktigt verktyg för jämställdhet. Därför förstår jag inte varför det över huvudtaget ifrågasätts.
  – Vem har råd med att använda RUT-avdraget. Det är inte till för låginkomsttagare utan för höginkomsttagarna
  – Jag skulle i så fall säga att ROT-avdraget inte är till för låginkomsttagare, möjligheterna att fuska är också mkt större eftersom det går att trixa med materialkostnaden som är oerhört mycket större även vid RUT. S vill behålla ROT och minska RUT, av vilken anledning??? Var är debatten om detta??? Här i kommunen finns det många äldre som även flyttar ofta, de har oerhört stor nytta av tex, flyttstädning, fanns inte denna subvention är det oftast frun i huset som måste göra flyttstädningen själv trots krämpor. Varför skulle inte det vara bättre att behålla RUT och skrota ROT i stället? Många RUT-företag i Simrishamns kommun är de som driver B&B på sommaren och kan i och med detta få  en inkomst över hela året.
  – RUT och ROT är väldigt dyra tilltag som gynnar de som redan har pengar. Om man vill göra något för jämställdheten finns det många andra och effektivare sätt att använda dessa skattepengar.
  –  ROT och RUT är väl snarare en arbetsmarknadsåtgärd och i vanlig ordning så är blocken oense om vad som är bästa arbetsmarknadsåtgärd. Tror dock det främst gynnar småföretagare. Men vad jag tycker är anmärkningsvärt är att det inte finns samma debatt om ROT – beror det på att det är en bransch som mest gynnar men? Köper visserligen S förslag om att halva beloppet borde räcka, men då borde man samtidigt ge förslag om att barnfamiljer och äldre borde få högra avdrag.
  Det hade varit intressant att se hur mkt Simrisham har ökat sina skatteintäkter pga av detta, vet att Simrishamnsborna använder RUT i stor utsträckning, men tror det är många av våra sommarboende som använder RUT i form av hustillsyn, trädgård etc. Denna siffra syns inte i statistiken. Skattepengar flyttas från deras hemkommuner till invånare/företag i Simrishamns kommun.
  – Varför ska man finansiera höginkomsttagarnas förbrukning med skattepengar? Det förstår inte jag?
  –  Alla som utnyttjar ROT och RUT är definitivt inte höginkomsttagare, tycker det är en ren myt. Däremot är det en nödvändighet med hushållsnära tjänster för jämställda familjer med två yrkesarbetande föräldrar. Finns inte en chans att man ska hinna städa också. Jag tycker inte det är konstigare än att man får göra avdrag för annat som är nödvändigt för att kunna utföra sin tjänst. Alltid bra att sänka skatt på arbete dessutom. Bra om varukonsumtion kostar, men tjänstekonsumtion är toppen att subventionera. Subventionera förresten, det är ju inte så att staten går in och betalar. Bara att skatteintäkterna blir lägre för just de här tjänsterna. Och, som sagt, de gynnar framför allt moderna familjer med två heltids yrkesarbetande.
  Jag såg hellre att man tx anställde fler lärare i skolorna. Att man skapar blivande sysselsättning som skapar ett mervärde för samhället istället för att gynna enskilda individer som redan är väl ställda.
  –  Det ena utesluter väl inte det andra. Gärna fler lärare också!
  Det finns vad jag har förstått en lägre gräns för när du kan dra nytta av avdragen – alltså inte för alla. Visst är det trevligt – men det är ett väldigt dyrt sätt att få folk i arbete. Sen är det jo frågan om, vilken typ av samhälle vi vill ha.
  –  Nej, avdraget görs direkt på fakturan. Trevligt eller nödvändigt? Vem skall sköta hemarbetet?
  – ROT var motiverat och hade ett existensberättigande när det infördes – att sparka liv i en då undersysselsatt sektor, byggbranchen. Den situationen gäller inte längre. Byggbranchen är välsysselsatt och har i stor utsträckning reagerat genom att höja taxor så att den ökade efterfrågan balanseras ut. De som anlitar byggtjänster betalar något mindre än utan ROT, men definitivt inte så lite som halva priset. Nettoeffekten är väsentligen att skattemedel går oavkortat till toppen på byggbolagens vinstmarginal. ROT har överlevt sig själv och borde avskaffas
  Samhällsnyttan av ROT är alltså väsentligen noll, möjligtvis negativ.
  RUT är helt annorlunda och handlar om system-transformation, där jag framför allt ser två system-skiften: legalisering av privatstäd-branschen samt privat-konsumtion av tjänster.
  Innan RUT infördes dominerades städmarknaden för privatstäd i stort sett fullständigt av svartjobbb. Mycket få privatpersoner anlitade städhjälp i hemmet vitt. Många av dessa svartjobb har förvandlats till vita jobb som ger sjukpenning och är pensionsgrundande. För femton år sedan var det inte ovanligt med polska kvinnor som jobbade svart med städning, inte betalade skatt och inte samlade pensionspoäng. Idag är det inte ovanligt med polska kvinnor som driver egen städfirma, sköter momsdeklarationer och samlar SGI/pension. Istället för att vara svartarbetare är dessa personer nu egenföretagare. Detta är inget annat än en formidabel isbrytare av utanförskapet. Och detta är en process som bara har börjat. Samhällsnyttan av detta är svår att uppskatta på ett rättvist sätt. RUT gör daglig nytta.
  Den andra stora systemtransformationen är skiftet från att privatpersoner konsumerar varor till att privatpersoner konsumerar tjänster. T ex har hela vårt skattesystem byggts på att privatpersoner köper varor som företagen producerar. Tjänster är något företag köper av andra företag (transporter, kurser, admin, vakt etc) – inte något privatpersoner köper av företag.
  Om jag som privatperson köper en tjänst av ett företag (t ex en timmes städning, laga ett par byxor, eller installera en backup-lösning för mina digitala foton) så blir det tre-till-fyra gånger dyrare.
  Laga ett par byxor som det gått hål i grenen? Inte värt – släng och köp nytt, det är billigare. Detta beror inte på att det är dyrare/svårare/mer resurskrävande att laga, utan till stor del en skattesystem-effekt.
  ROT/RUT är första seriösa försöket att ändra detta. Men, där ROT handlar om sällan-händelser, så handlar RUT om vardagshändelser.
  Personligen hoppas jag på en utökning av RUT där även skomakartjänster, reparation av kläder och upplevelse-konsumtion får ett skattesystem som gör dem mer förmånliga än köpa-nytt-konsumtion. Samhällsnyttan av en sådan omsvängning är svår att uppskatta på ett rättvist sätt.
  ROT pumpar in pengar i ett redan stabiliserat system. RUT pumpar in pengar i ett system under revolutionerande förändring. Tycker det är uppenbart var skattepengarna ska användas.
  Har kollat lite regler – svårast att få ROT/RUT-avdrag verkar det vara för låginkomsttagare i bostadsrätt. Taket begränsas av hur mycket skatt man betalar och sänks för avdrag, t ex ränta på bostad.
  Läser igenom tabellen igen och noterar att Miljöpartiets förslag för ROT faktiskt är ganska intressant – det handlar om att göra ROT strukturförändrande … (fokus på miljö/energi-förbättringar)