Tillbakablick – ambassadör (1)

När jag åkte ner till mina föräldrar gjorde jag en ”att-göra-lista”. Men förkylningen satte stopp för mina planer. Nu har jag gjort av med listan – men egentligen vet jag exakt vad jag ska göra.

1) Skriva till Regelrådet och begära mitt entledigande

2) Skriva till Tillväxtverket och begära mitt entledigande som ambassadör

3) Kontakta konkursförvaltaren – både för att svara på frågor och få svar på mina frågor

4) Säkerhetskopiera bilder i kameran

Klockan är 12.13 och jag har fortfarande inte gjort ett dugg. Istället tog jag kameran med ut för att rensa tankarna. KaprifolFör första gången på länge loggar jag in på ambassadens hemsida. Där hittade det här om varför jag en gång blev företagare. Jag tror att jag behöver den här bearbetningen – och som jag tidigare skrivit – den här bloggen är mer för mig själv än för läsaren – mitt sätt att bearbeta.

Service på landbygden Redigera inlägg

En av anledningarna till att jag startade mitt företag i Hammenhög var att jag ville bidra till fler arbetstillfällen. Genom att erbjuda fler arbetstillfällen på landsbygden ökar vi byarnas attraktionskraft. Ju fler som flyttar in i byarna desto större underlag finns det för skola och barnomsorg. Byn blir attraktivare. Fler flyttar hit… ja, en uppåtgående spiral.

Om sprialen istället går på andra hållet dör byn så småningom.

Som tonåring var jag aktivi CUF (Centerns ungdoms förbund). Då var det mycket diskussioner om lokalsamhället. Dessa tankar har påverkat mina grundläggande värderingar och visioner.

Målet är att de anställda skall kunna cykla till arbetet. Då får de bättre livskvalitet och det är bättre för miljön.

Besvikelsen var därför stor när jag läste i tidningen att kommunen vill ta bort årskurs 4-6 från Hammenhög. Jag tror att detta beslut leder till en tvekan hos de som bor i byn och de som är på väg att flytta hit. Vad händer i framtiden? Kommer även barnomsorg och skola att läggas ner?

För mig är en levande by viktigt. En by med arbetstillfällen, skola, barnomsorg, affärer, allmänna kommunikationer. Det är skillnad på att behöva köra barnen till barnomsorgen eller kunna lämna dem med cykel innan man cyklar vidare till jobbet.

I Hammenhög är huspriserna låga. Det attraherar unga familjer som har sämre ekonomi under uppstarten av sitt företag. Många av byarna på Österlen har havet som attraherar. Där är huspriserna höga och människorna kommer söka sig dit oavsett vilken social service byn har.

I Hammenhög är det inte så. Vi har inte något hav. Vi har inte många hus fårn 1800-talet. Här är det människorna, kulturen, andan… men framförallt att det finns en bra social service – som lockar. Om det inte finns skola och barnomsorg väljer familjen istället en by som kan erbjuda detta. Och det är viktigt att veta att det finns en långsiktighet i besluten.

Förslaget att lägga ner åk 4-6 i Hammenhögs skola skapar inte någon trygghet. Ett husköp är långsiktigt – då är trygghet avgörande.

Jag tror att det är ett stort misstag att lägga ner åk 4-6 i de byar som inte ligger vid kusten. Ett bättre alternativ vore att snegla mot kunskapsskolan. Behålla byskolorna men vid sammanhållna perioder slussa barnen till större skolor för slöjd – mer som man gör på Kunskapsskolan. Kunskapsskolan har en effektiv användning av resurser. Varför inte våga titta utanför den egna verksamehten?

Som företagare på landsbygden har vi mycket att brottas med – sämre postservice (tömningstider brevlådor, inlämning av REK, utlämning av paket), sämre bredband (varför inte satsa på fiberoptik i småbyarna?) , sämre allmänna kommunikationer (det tar 45 min med bussen från Ystad till Hammenhög – jmf 25 min med bil), sämre belåningsmöjligheter då fastgheter på landsbygden anses ha sämre belåningsvärde osv.

Trots detta har det för mig varit viktigt att bidra till en levande landsbygd. Därför är besvikelsen stor när inte politikerna förstår vikten av långsiktiga satsningar på landsbygden!