Jag har blivit starkare

20140415-194249.jpg
Hos min älskade finns ett lugn. När jag kommer ner är det som om alla problem faller över mig.

Idag var det en personlig stämningsansökan som väntade i posthögen. 2012 förordnades jag som bodelningsförrättare i ett ärende. Även om jag inte är advokat längre så avstår jag från att berätta några detaljer.

När reciten skickades ut (dvs hela bodelningsbeslutet var formulerat)
begärde en av parterna mitt entledigande samt framställde skadeståndskrav. Ärendet behandlades av mitt försäkringsbolag som kom fram till att jag inte gjort något fel.

Nu har ombudet stämt mig.

Åh – jag orkar bara inte!!!

På en sekund är jag tillbaka på kontoret. I min kropp finns minnet av ångesten som inlagorna framkallade de sista månaderna.

Idag beundrar jag advokater mer än någonsin!

Advokat Bengt Stridh är redan insatt i ärendet. Förhoppningsvis ska det räcka att jag lämnar över handlingarna med en fullmakt.

Men jag rasade inte – jag kunde se en lösning.

Nu behöver jag bara lugn och ro för att bli frisk!