De sju goda vanorna – ambassadör (23)

Vad som krävs för att säga nej Redigera inlägg

Några citat ur boken ”Att leva och verka till 100%” av Stephen R Covey (eller The 7 Habits of Highly Effective People)

Först delar han in våra uppgifter i följande områden

1. Det som är brådskande och viktigt (kriser)

2. Det som inte brådskar men som är viktigt (exv relationsbyggande, planering, rekreation)

3. Brådskande, men inte viktigt (avbrott av telefonsamtal, en del möten)

4. Inte brådskande och oviktigt (rutingöromål, postgenomgång, tidödande meningslösheter… kedjebrev på mailen exv)

 

”Man måste vara proaktiv öfr att arbeta i område 2 eftersom område 1 och 3 tränger sig på. För att kunna säga ”ja” till viktiga prioriteringar i område 2 måste man säga ”nej” till andra aktiviteter, ibland av skenbart brådskande natur.”

Ett exempel på att säga nej: ”Jag uppskattar verkligen att du bad mig vara med i det och jag känner mig hedrad. Av olika skäl kommer jag inte att medverka, men jag vill att du ska veta hur mycket jag uppskattar ditt erbjudande.”

”Du måste bestämma dig för vad som är viktigast för dig och ha mod att säga ”nej” – artigt och vänligt men utan att be om ursäkt – till vissa saker.”

”Kom ihåg att du alltid säger ”nej” till något. Om det inte är till de skenbart brådskande sakerna i livet är det sannolikt till de mer grundläggande, utomordentligt viktiga sakerna. Även om det brådskande är bra kan det avhålla dig från det bästa, avhålla dig från den uika insats du kan göra, om du tillåter det.”

Klokt – det här behöver jag träna på!