Främja kvinnors företagande – ambassadör (231)

Främja kvinnors företagande – rätt eller fel? Redigera inlägg

2011-08-25 kl 20:28 av Annika AndebarkGilla1 kommentarTaggad annika andebark, kvinnligt manligt178 visningar

Läste Jeanettes inlägg http://www.ambassadorer.se/post/oj-sa-pahoppad-man-kan-bli

och därefter bloggen hon hänvisar till

http://genusnytt.wordpress.com/2011/08/22/skattepengar-ska-bekampa-manliga-foretagare/

När jag läser blir jag nästan rädd. Finns verkligen dessa åsikter på riktigt?

Statistiken kring företagande är tydlig. Det är större andel män som är företagare. Dessutom är kvinnors företag ofta enmans företag. Om man kunde stötta kvinnor i att våga satsa mer på sina företag skulle det innebära en stor vinst för samhället. En begränsande faktor för kvinnor är bl a tillången till nätverk och kvinnans egen självkänsla/självförtroende.

Kvinnor skall inte gynnas otillbörligt. Men som det är nu missgynnas de av rådande strukturer – det är detta som den statliga finansieringen skall råda bot mot.

Allmänhetens bild av en företagare är en man. I ambassadörsuppdraget ligger att synliggöra kvinnors företagande. Av tradition har kvinnor ofta en mer undanskymd roll.

Under min yrkesverksamhet har jag vid flera tillfällen blivit bemött på ett annat sätt än män i motsvarande position blivit;

– när jag satt ting fick de manliga notarierna betydligt bättre uppbackning av de kvinnliga rotelsekreterarna

– som kvinna förutsätts du hjälpa till att servera kaffe och plocka undan i alla sammanhang… det förväntas inte av män

– vid fikabordet på den stora banken förfasade sig kvinnor över att jag arbetade heltid när mina barn var 2 och 4 år. Samma fråga ställdes aldrig till min manliga chef som hade en dotter på ett år

– när jag som ung jurist skulle bevittna ett testamente ifrågasatte klienten om jag hade behörighet (min äldre kollega hade inte någon akademisk examen)

… detta är bara några exempel. Det finns osynliga strukturer som gör det svårare för kvinnor att driva företag. Ovanstående blogginlägg bekräftar bara detta!

Kommentarer

  • avatar     Pia Bolinder
    I min bransch är det kanske inte riktigt lika illa, men fortfarande trots att jag är 40 år gammal, så är det svårt at tex förhandla med spanska hotell direktörer, jag har alltid med mig en äldre manlig kollega, som de spanska direktörerna alltid pratar med… å andra sidan finns det nog inte så många som är så skräckinjagade som jag när jag blir arg, och jag kan se hur jobbigt det är att bli påhoppad av en yngre svensk kvinna.