Marknadsföring – ambassadör (234)

Marknadsföring  Redigera inlägg

Dagen inleddes med frukostmöte på Handelsbanken i Ystad för en dialog med personalen om familjerättsliga frågor. Vad händer för gifta respektive sambo vid separation? Vad händer om min livskamrat avlider?

Bankpersonalen återkom till den bristande förståelese många jurister har för bankvärlden. För att förstå konsekvenserna av olika juridiska handlingar behöver man tänka abstrakt in i framtiden.

När vi började utveckla hemsidan – www.advokatbyran.nu – var min tanke att den skulle kunna vara ett stöd för revisorer och banktjänstemän.

Ofta har banktjänstemän och revisorer/bokförare möjlighet att upptäcka om det behövs testamente, äktenskapsförord, bodelningshandlingar etc. Kunden kan inte kräva att de ska agera som gratisjurister, men genom att uppmärksamma kunden kan framtida problem förebyggas. I min värld är detta bra kundvård.

Svensk familjerätt är komplicerad. Att kräva att banktjänstemän och revisorer kostnadsfritt ska erbjuda råd är inte rimligt. Där kommer vår hemsida in. Genom att hänvisa dit kan de hjälpa kunden att hitta svar på sina frågor och ev. anlita juridisk kompetens.

Dialogen med hemsidans användare är viktig! Sidorna om arv är inte klara – dagens frukostmöte gav bra idéer om hur dessa ska utformas!