Självbild

Har du tänkt på hur du ser på dig själv?

I Damernas värld nr 3 för 2015 läst jag Åsa Brolins artikel ”Gör upp med din självbild!”. Den väckte tankar.

”Vår självbild grundas när vi är barn, den bygger på våra erfarenheter och på hur vi blir behandlade. Den växer fram i våra möten med andra människor, säger leg psykolog Anita Olsson. Det kan vara jobbigt att omvärdera den man är. Om jag inte är mitt gamla jag, vem är jag då? Men att hålla fast vid en förlegad självbild hindrar ens utveckling.”

När jag var tre år och tre månader föddes min lillebror.
När jag var tre år och tre månader föddes min lillebror.

 

 

Annika Andebark, bild från Land. Fotograf: Katarina Arnstad

”Hon tycker att vi har mycket att vinna på att försöka förhålla oss till våra liv som de faktiskt ser ut, inte som vi hade tänkt att de skulle bli. Den som har vanan inne blir inte heller lika chockad när självbilden plötsligt rämnar.”

”I grunden är det något positivt att vi utvecklas och förändras, att vi släpper taget om sådant som inte fungerar för att kunna gå vidare, säger Anita Olsson.
– Tillåt dig själv att stanna upp, se bakåt och göra ett bokslut över livet som det sett ut hittills. Sedan är det dags att ta ut en ny riktning, vilket kan vara väldigt befriande. Det gäller också att försöka se dina erfarenheter, även jobbiga, som något positivt som får dig att mogna.”