Falu gruva

Ett av de snabbaste sätten att ta sig ner i gruvan var att åka i spannen. 7-8 man klängde sig fast åt gången. Det gällde att inte tappa balansen - då väntade 150 meter fritt fall.
Ett av de snabbaste sätten att ta sig ner i gruvan var att åka i spannen. 7-8 man klängde sig fast åt gången. Det gällde att inte tappa balansen – då väntade 150 meter fritt fall.

Turister erbjuds bara trapporna ner.

På väg ner 64 meter under jorden
På väg ner 64 meter under jorden

Ovan jord är det svårt att förstå vad som gör Falun till ett världsarv.

Flera tusen mil gruvgångar, enorma salar. Gruvarbetarna arbetade 6-18 sex dagar i veckan. På en månad kunde de gräva ut mindre än en halv meter. 1637 arbetade 800 man i gruvan. Tänk så många arbetstimmar det tagit att skapa gångarna i det hårda berget.
Flera tusen mil gruvgångar, enorma salar. Gruvarbetarna arbetade 6-18 sex dagar i veckan. På en månad kunde de gräva ut mindre än en halv meter. 1637 arbetade 800 man i gruvan. Tänk så många arbetstimmar det tagit att skapa gångarna i det hårda berget.

Nere i gångarna blev jag mållös!

Svartare än svart blev det när guiden släckte ljuset. Hon berättade att det var populärt att arbeta i gruvan. Kvinnor och barn under 15 år fick bara arbeta ovan jord. Under jorden var det många som dog i ras eller andra olyckor.

De tjänade bra – för sin tid. Sex månaders arbete gav inkomster som täckte levnadskostnaderna för ett helt år.

Midsommardagen 1637 rasade flera stora dagbrott samman och bildade ett gigantiskt hål i marken.
Midsommardagen 1637 rasade flera stora dagbrott samman och bildade ett gigantiskt hål i marken.

Trots det finns det flera mil gruvgångar. Helt otroligt!

Men också miljöskandal. Fortfarande har ingen varit beredd att betala för miljöförstöringen som gruvbrytningen lett till i sjön Tiskan. Sakta återtar växtligheten gruvans omgivning. Under 1700-talet växte det inte ett träd på flera kilometers avstånd från gruvan. Den giftiga svavelröken dödade även annan vegetation flera hundra meter runt gruvan. Det var Helvetet på jorden, enligt Carl Linné. Men också Sveriges största arbetsplats som levererade 2/3 av kopparförbrukningen i Europa när gruvan rasade samman.