Carl von Linnés besök i Falun 1734

”Ängslighet av ett så stort djup, mörker och fara reste håren på mitt huvud, att jag ingenting mer önskade än att åter få stå på jorden. De osäkre gingo nu här i sitt anletes svett och arbetade, nakne till midjan, för munnen hängde en ullen lapp, att röken och dammet ej allt för hoptals måtte insupas, svetten rann utur deras kropp som vatten ur en ullpåse. Ack, hur lätt var det icke här i mörkret att gå ner sig i någon sänkning! Ack, hur lätt kunde icke en svimning komma över en, då man gungade på de sviktande stegarna! Hur lätt kunde icke en sten nedfalla och i ett ögonblick tillintetgöra den olyckliga människan! Men hur svårt och faseligt det än är, fattas här aldrig arbetare, utan människorna söker ihärdigt och med största iver få arbete här, på det det kära brödet må vinnas. Helvetets hela uppenbarelse finns här för ens ögon. Ingen präst skulle det faseligare kunna beskriva. Homeros skulle inte kunna skildra det gruveligare. Här uppenbaras Plutos osälla underjordiska rike. Jag tackar och beundrar Dig, du store världens skapare, som låtit mig få se din stora makt!”

Carl von Linné 1734, beskrivning av besök vid Falu gruva.