Konsekvenser av sträng lagstiftning

Svenska produkter utgör en allt mindre del på hyllorna i matbutiken. Hur hamnar de där? Jo, genom långa transporter – som bidrar till miljöförstöringen.

Den senaste tiden har allt fler uppmärksammat att köttkonsumtionen i stor utsträckning bidrar till miljöförstöringen.

I en artikel i Sydsvenskan från den 23 mars 2014 finns bra förklaringar till varför svenskt kött är dyrare än danskt. Artikelförfattarna skriver att om inte konsumenterna är beredda att betala ett högre pris för svensk produkter kommer svenskt jordbruk att slås ut. Vilken effekt får då de stränga svenska reglerna?

Regelverket behöver ses över. De reglerna som gäller för svenska företag bör även gälla för produkter som importeras. I annat fall måste svenska regler mildras för att svensk produktion ska överleva. I förlängningen handlar denna fråga också om arbetsmarknad.

Kanske borde det istället finnas en internationell certifiering där en viss standard måste uppfyllas. Hur det ska lösas vet jag inte – men det måste lösas snabbt.

Den senaste tiden har allt fler insett att köttkonsumtionen kraftigt bidrar till miljöförstöringen. (NaturskyddsföreningenNy teknik den 24 februari 2016). Det är dags att även se hur svenska ”skyddsregler” bidrar till miljöförstöringen genom att den snedvridna konkurrensen ökar utsläppen pga att importerad mat har längre transporter.