Utrotningshot

När jag scrollar på min FB ser att jag lägger energi på fel saker. Vad spelar polariseringen för roll om vi inte tar hand om vår miljö?

Ändå spiller jag energi på frågor om integration, jämställdhet, svenska värderingar.

På FB hittar jag en artikel från DN om att

”Antalet utrotade djur har ökat dramatiskt sedan 1900 då över 450 arter har försvunnit, bland annat 69 däggdjur, 80 fågelarter, 24 reptiler och 158 fiskarter. Om utrotningen i stället hade följt den normala kurvan hade 9 ryggradsdjur försvunnit under samma tid.

Med andra ord har samma antal ryggradsdjursarter försvunnit under 114 år som man tidigare förväntade sig under 10.000 år. Forskarna bakom studien har varit försiktiga i sina uträkningar och andra forskare menar att utrotningen av arter går ännu fortare, skriver BBC.”

Besök i Hedbodarna, september 2015
Besök i Hedbodarna, september 2015

Hur kan vi göra miljöfrågan hanterbar? Vad kan jag göra? Spelar det någon roll om jag köper mjölk från Österrike, om köttet kommer från Brasilien, om jag tar bilen till affären?

Jag vet inte, men jag vill tro det. Och jag vill tro att småskalig verksamhet är bättre för miljön än multinationella företag som kan flytta sin produktion utan hänsyn till miljöaspekter och arbetstillfällen.

En sak är jag övertygad om och det är att vi måste förändra vårt sätt att leva.

”det finns sätt att förhindra fortlöpandet av utrotningen genom att minska inskränkningar på djurs naturliga livsmiljö, överexploatering för ekonomisk vinning och klimatförändringar. Däremot skriver de att möjligheten att förhindra en fortsatt snabb utrotning minskar var dag som går.”

Vi har mycket att lära av människor som lever i symbios med naturen.