Orkidé

21 maj 2018 cyklade vi på Kullahalvön. Jag såg omgivningarna med nya ögon. Njöt intensivt medveten om att jag när som helst kunde få besked om att cancern spridit sig.