Ny serie på bloggen – Skånska brott

Då och då händer det att jag får kommentarer på bloggen. Det är som julafton varje gång!

Ibland övergår korrespondensen till mail.

Så är det med Stefan. I ett av hans mail skrev han så här:

Genom att inte låta arbetet inkräkta på min fritid har jag haft mycket tid över och nästan all denna tid har jag ägnat åt rättshistoria. I många år har jag suttit på olika arkiv runtom i Sverige och Danmark och forskat i originaldokument.

Jag har skrivit av tusentals och fotograferat av ännu fler. I min databas har jag i nuläget c:a 22.000 dokument avfotograferade – de flesta med anknytning till skånsk rättshistoria. En del av dessa handlingar kanske inte någon tagit del av sedan de skrevs för tre- eller fyrahundra år sedan. Tanken svindlar faktiskt lite.
Min samling är säkerligen världens största på området.

En guldkista full av berättelser

Sedan dess har jag fått korta referat av domar. Idag fick jag idén att göra något av dem här på bloggen. Hur det utvecklas vet jag inte. Kanske kan de här blogginläggen länkas till cykelsidan vi bygger upp.
Att läsa gamla domar ger en inblick i livet på den tiden.
Mitt mål är att katalogisera alla grövre brott (i princip med dödsstraff i straffskalan) som begicks i Skåne under perioden 1658-1800. Det är ett jätteprojekt eftersom det rör sig om säkert bortåt 10.000 mål och kanske 15.000-20.000 personer.  Om man sedan beaktar att man ibland måste ägna en 3-4 dagar åt att gräva fram alla fakta.
Med mitt intresse för skånsk historia går det inte att släppa Stefans forskning.
Jag vågar nog (utan att skryta) påstå att jag är den största nu levande experten på Skånsk Rättshistoria.
Så här kommer del 1 i serien Skånska brott – direkt citerat från Stefan mail.

Skånska brott – del 1

Den 14 oktober 1662 stod tjuven Olle Gundersen (f. i Norra Vram) till svars för sina brott inför de åtta stockemännen i Riseberga birk. Åklagare var Birkefogden Suend Andersen. Olle Gundersen hade varit gripen för stöld vid ett tidigare tillfälle men då hade han rymt ur fängelset.
Den här gången stod han åtalad för stöld i Landskrona samt för stöld från Jörgen i Sönnarslövs krog.
Han hade även stulit från skytten på Herrevadskloster, Gudmund Torstensen.
Birkerätten dömde Gundersen till ”Galge och gren”.
Det är fantastiskt att tänka tanken att kanske ingen uppmärksammat de här rättsfallen sedan de utspelade sig för mer än 350 år sedan.  På så sätt ”väcker jag upp” personer som varit döda i mer än tre sekel och som ingen därefter hört talas om.