Trädgårdsrunda på våren

Tack för att du läser om våra cykelturer!

Att skriva här på bloggen ger cyklingen ytterligare en dimension. Dels tänker vi mer utifrån att vi vill hitta riktigt bra turer att skriva om. Dels får turerna längre liv.

Narcissfestival

Söndagens rutt lades upp utifrån narcissfestivalen i Malmö och Botaniska trädgården i Lund. Ordningen bestämdes efter att vi hade sett hur vindarna blåste.

Mer om var vi cyklade kan du läsa här. Där finns även länkar till de olika trädgårdarna vi besökte.

Malmöhus

Hur långt cyklade ni?

48 kilometer

Resans pris

Den här helgen testade vi att köpa tågbiljetter via Skånetrafikens app. Det verkar vara ett billigare alternativ än Jojo-kortet om du ska resa en längre sträcka med cyklar.

Vi löste 24-timmarsbiljet för två personer från Tågarp till Malmö. Det kostade 150 kr (om jag uppfattade det var det 25% rabatt för att vi köpte två biljetter tillsammans). Cyklar fanns inte med i första alternativet utan sedan du köpt biljetten fick du lägga till cyklar för varje resa.

Det kostar 20 kronor/cykel oavsett hur långt du reser jämfört med 56,70 till Kristianstad förra veckan.

Total tågkostnad: 230 kronor. 

(Jämfört med om vi kört bil 53 km*2*4,0= 424 kr, men då skulle det även ha tillkommit parkeringskostnad.)

Bil till Tågarp 17*2*4,0=136 kronor

Lunch i Lomma á 159 kronor=318 kronor

Totalt: 685 kronor för två personer

Koldioxidutsläpp

Bil Tågarp-Billesholm: 17*2=34 km*154 gram=5 236 gram

Tåg Tågarp Lund: 53 km enkel resa

Tåg Malmö Tågarp: 46 km enkel resa

2*99=198 km*10 gram =1 980 gram

Jämfört med bil

198 km*154 gram=30 492 gram

Restidsindex

Jag har inte gjort någon beräkning av restidsindex för den här resan.

Ett ihåligt träd i Alnarpsparken