Schakt Albert geologer

I början av juli besöktes Schakt Albert av en expedition med deltagare från Kina, Australien, Sydafrika och Storbritannien under ledning av professor Vivi Vajda, Naturhistoriska museet.