Avfall från Schakt Albert

I Schakt Albert har rester av klinker använts som fyllnadsmaterial vid vägbygge. Vi hann ta tillvara delar av högarna för att använda som markstäckning av trädgårdsgångar.