Cykelväg Sövde Blentarp

Cykelvägen mellan Sövde och Blentarp är ett föredöme när det gäller utformningen av cykelväg. Mellan cykelvägen och bilvägen är en bred yta av gräs. I de fall utrymme inte finns avgränsas vägbanorna av rejält metallräcke.