Förfall

Tyvärr har tidigare styrelser ägnat tiden åt att arrangera veteransbilsträffar istället för att vårda de gamla byggnaderna. Idag är förfallet långt gånget och det krävs stora investeringar för att rädda kulturarvet.