Tomater

Det här kallar vi avsatsen. Läget vid söderväggen är perfekt för tomatodling. Här har biodlaren också sina bikupor. Vi köper honungen direkt från ramarna. Låter den rinna av och häller i burkar utan att slunga.