Cykelturism

Vad glad jag blir när jag hittar den här inbjudan i inkorgen. Äntligen börjar fler få upp ögonen för fördelarna med cykelturism. I Skåne har vi redan tre nationella cykelleder – nu är det dags för de regionala. Tycho Brahe-leden blir förhoppningsvis en av de första.

Här hittar du mer information om Cykelturismdagarna.

Programpunkter

Ett stadigt ökande intresse för naturturism och hållbara reseprodukter ger Sverige slagläge. Cykelturismen har uppenbara fördelar när det gäller miljö och har en betydande potential för ekonomisk tillväxt i glesbygden. Flygresor ifrågasätts och fenomen som ”hemester” och ”långsamt resande” vinner mark. Hur resonerar svensk besöksnäring för att hitta den hållbara utvecklingen? Var kommer cykelturismen in i bilden? Hur utvecklar och paketerar man hållbara produkter? Vad kan cykelturister betyda för handel i stadskärnor och ekonomisk hållbarhet? 

Välkommen till ett seminarium som försöker se kritiskt på en lovande framtid för besöksnäringen!

Årets tema: Ökar hållbarheten med fler cykelturister?

Moderator: Daniel Bergstrand, Sweden by Bike
Expertkommentator:
Linnéa Johansson, Vasaloppet i Sälen och f d projektledare Biking Dalarna

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Från flygskam till bushcraft – ett medialt samtal om turism, trender och hållbarhet
Intresset för den typ av naturupplevelser som Sverige har så goda förutsättningar att bjuda på ökar både nationellt och internationellt. Samtidigt är det många som blir mer restriktiva med sitt flygande. Populära resmål som Barcelona och Paris inför restriktioner för Turism. Hur får vi ihop det här med en global värld och hållbar turism?
Talare:
Jakob Norrby, redaktör, Turismnytt
Viggo Cavling, chefredaktör, Travel News
Hanna Dunér, online-chef, Besöksliv

10.30 Klimat och resor – hur ska ekvationen gå ihop?
Samtidigt som vissa politiker ute i världen ifrågasätter vetenskapens rön om global uppvärmning pågår ett omfattande hållbarhetsarbete inom näringslivet och den offentliga sektorn. Vilka fakta är det som besöksnäringen bör utgå ifrån när man planerar för framtiden? Finns det möjligheter på rese- och transportområdet som vi inte har tagit till oss? Vilka styrmedel är att rekommendera för flyg och andra transportsystem för turism?
Talare:
Anders Gullberg, teknikhistoriker och framtidsforskare, Urbancity & KTH
Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat, WWF

10.50 Bensträckare och kaffe  

11.20 Planering av transporter och hållbarhetsmål – hur påverkas cykelturismen?
Eftersom transporter står för en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser har planeringen av dem en avgörande betydelse. En ökad cykling har fördelar för trängsel, miljö och hälsa. Kan en ökad satsning på cykelinfrastruktur gynna cykelturismen? Vilka övergripande miljömål handlar det om?
Talare:
Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket

11.40 Det praktiska hållbarhetsarbetet – så går det till
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita arbetar på flera sätt för en mer hållbar svensk turism. I arbetet följer man en hållbarhetsstrategi. Tillväxtverket har genom samarbete med destinationer och regioner tagit fram kunskap och verktyg som underlättar för företag och organisationer att bli mer hållbara. Vad kan Visita bidra med i utvecklingen av cykelturism? Vad kan Tillväxtverket bidra med?
Talare:
Anna Hag, näringspolitisk expert. Turism och hållbar stadsutveckling, Visita samt projektledare Svensk Turism
Christina Rådelius, projektledare hållbar turism, Tillväxtverket

12.00 – 13.30 Lunch, mingel och mässbesök
Möjlighet att besöka Svenska Cykelmässan (entrébiljett ingår)

13.30 Cyklingens roll inom naturturismen
Ett bevis på att intresset för svenska naturupplevelser och hållbar turism ökar är att ATTA (Adventure Travel World Summit) arrangerades i Göteborg i september förra året. Alltifrån samisk kultur till kajak i Stockholms skärgård och gruscykling i Småland berördes. Cykelresor är ett fantastiskt sätt att uppleva naturen på – både på MTB inne i skogen och på en slingring landsväg bland bondgårdar. Vilken position tar cykelturismen inom svensk naturturism? Vilka värden ska man lyfta fram? Vilka erfarenheter har en driven entreprenör/destinationsutvecklare med hjärtat i den svenska naturen?
Talare:
Amanda Sandahl, destinationsutvecklare, Järvsö
Joakim Hermanson, tf. generalsekreterare, Naturturismföretagen

14.00 Den ekonomiska hållbarhetsaspekten – vilken roll kan cykelturismen spela?
Ofta ställer man stad mot landsbygd, men i själva verket kan de samverka på ett fruktbart sätt i turismsammanhang. En cykelturist kan utgå från en större tätort och ge sig ut på utflykter i den omgivande landsbygden. Inte ens i Stockholm behöver man ge sig så långt utanför staden för att hitta vackra landskap. Vilka förutsättningar behöver entreprenören på landsbygden? Går det att planera för cykel utanför storstäderna? Hur bygger en etablerad region upp sitt cykelerbjudande?
Talare:
Pia Jönsson Rajgård, vd, Tourism in Skåne
Maria Gustafsson, verksamhetsledare, Landsbygdsnätverket

14.20 Bensträckare med kaffe 

14.50 Cykling och besöksnäring inom politiken 
Även om det diskuteras mycket cykling i media är kunskapen om cykelturism bland politiska beslutsfattare varierande. Cykelturism är hållbar och kan med jämförelsevis små investeringar leda till ökad sysselsättning och tillväxt inom den lokala besöksnäringen. Man brukar påpeka att pengar som cykelturister spenderar stannar på orten. Sedan finns naturligtvis den miljömässiga hållbarheten och folkhälsofördelarna. Hur ser politikerna på cykelturismen? Kommer frågan att ta sig upp på den politiska dagordningen? Hur ser de på sambandet mellan cykel som transportmedel i vardagen och cykeln som färdmedel på semestern?
Talare:
Nina Lundström, f d riksdagsledamot (L), ordförande i Cykelrådet Sundbyberg
Emma Berginger, riksdagsledamot (MP)
Gustav Hemming,miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd, Stockholms läns landsting (C)

15.20 Ekonomisk hållbarhet – när cyklingen faktiskt är lösningen!
Vi ligger ännu långt efter kontinenten, men nu börjar den svenska besöksnäringen märka effekterna av en ökande cykelturism. En bit upp i landet har Åre verkligen satt sig på kartan genom att framgångsrikt utveckla cyklingen och göra sig till en åretrunt-destination av rang. Utmed nationalklenoden Göta Kanal har man cyklat sedan många år och omfattningen ökar stadigt till nytta för det lokala näringslivet. Hur konsumerar cykelturister jämfört med andra kategorier av besökare? Finns det några erfarenheter som den som lyckats kan dela med sig av till andra cykeldestinationer? Vad betyder det att kunna förlänga säsongen på det vis som Åre har gjort?
Talare:
Therese Sjölundh, Vd, Åre Destination AB
Kevin Gilbert, Marknadskoordinator, AB Göta kanalbolag

15.50 Kort summering och prisutdelning
En dag med olika infallsvinklar på hållbarhetsfrågan är till ända. Vad tar vi med oss till nästa år?

16.00 Dagen avslutas
Tid för mingel och eftersnack.C