Häxprocesser i Danmark och Norge

1577-83 – Malmö

1617 – Danmark och Norge fick en gemensam häxlag.

1608 – 13 – 15 kvinnor brändes levande

1621 – Efter att 40 fiskare omkommit i en storm växte trolldomsanklagelserna i norska Finnmark. Tio kvinnor brändes levande på bål.

1636 – Ystad Anne Pedersdatter Kasteföll brändes levande

1639-42 – Adelsmannen Niels Munk på Rosborg herrgård var drivande bakom häxprocesserna där åtta personer anklagades och tre brändes levande på bål.

1653-54 Vegeholm i Skåne (en konflikt mellan slottsherren Krabbe och mjölnaren).

1663 – Under åren 1621-63 avrättades omkring 150 personer i Nordnorge anklagade för trolldom. De anklagade männen var samer, medan kvinnorna var norskor. 1621 brändes 10 kvinnor levande på bål, 1662-63 brändes 18 personer levande, 1634 brändes fem norska kvinnor och en same. I Vardö finns ett monument.

1685 – Rugård utanför Ebeltoft på Jylland. Mette anklagades för att ha dödat hästar genom trolldom, hon sattes i fängsligt förvar i september. Under julhelgen hade slottsherren besök av några präster som började förhöra henne.

Exakt hur processen i Ebeltoft och på Rugård hängde ihop är svårt att klarlägga. Båda processerna bröt dock mot lagen genom sina privata förhör, olovlig tortyr, vattenprov och nålprov och de ovanligt aktiva prästerna, som övertygade de anklagade om deras skuld med teologiska argument. Dessutom användes handboken Malleus Malleficarum, något som annars var ovanligt i danska häxprocesser. Arenfeldts förföljelser orsakade en våg av häxprocesser på östra Jylland under 1686.

Jørgen Arenfeldt hade med hjälp av Anne Sørensdatter fått en rad namn på medbrottslingar. Bland dessa namn fanns också flera makthavare, som tvingade Arenfeldt till ett möte i Åhus 14 juli. Den 21 juli 1686 utfärdades en lag om att alla dödsdomar för trolldom måste bekräftas av högsta domstolen innan de kunde verkställas. Detta beslut stoppade häxjakten. I september dömdes Arenfeldt för att ha fått namnen av Anne Sørensdatter med hjälp av olaglig tortyr, bötfälldes och fråntogs sin privata domsrätt i november. I början av 1687 hade alla häxprocesser i Jylland avstannat på grund av de nya bestämmelserna.

Källa: Wikipedia

1686-88 – Nibe friande dom och förtalsdom mot anklagaren

1697-98 – Thisted Danmarks sista häxprocess. Kvinnor dömdes till döden, men vittnen erkände för biskopen att de vittnat falskt. Prästen, som varit inititativtagare, landsförvisades.

1722 – Dorte Jensdatter brändes levande av grannar.

1800 – Anna Klemens misshandlades till döds anklagad för trolldom.