Än finns det hopp om att stoppa klimatförändringarna!

I oktober 2018 startade jag FB-gruppen Klimatsmarta investeringar. Här kan du ställa frågor om placeringsformer – men vi tipsar också varandra om bolag som behöver stöd i nyemissioner.

Ett bolag som jag lyft fram är Cortus Energy. Vi har följt bolaget under många år – stöttat i nyemissioner med en klump i magen men känt att syftet med investeringen är viktig för miljön. Idag kom äntligen beviset för att vi valt rätt som satsat fastän aktiekursen rasat. För utan riskvilligt kapital hade bolaget inte haft möjlighet att utveckla ny teknik.

”Cortus Energy (publ) har idag underrättats av svenska Patentverket om att patent kommer meddelas för produktion av ren biobaserad, fossilfri, förnyelsebar råolja (”Process and apparatus for hydrotreatment of pyrolysis oil”). Detta är det sjätte steget i Cortus patenterade process för produktion av högvärdiga energiprodukter (syngas) från biobaserat restavfall (bark, spån, slam etc) – WoodRoll®, patentet kommer därför att kallas för ”WoodRoll®6.0”

Idag börjar allt fler placerare få upp ögonen för klimatkrisen. Allt fler inser att investeringar i fossila branscher innebär en hög risk och frågan är inte om utan när pendeln slår över – när de fossila aktierna rasar i värde.

Allt mer kapital flyttas från fossila investeringar till företag som satsar på hållbarhet. På energisidan har vi redan sett kurshöjningar för vind- och solkraft men även företag som PowerCell har haft en helt osannolik börsuppgång i höst. Ändå tror jag bara vi sett början.

Läs gärna Maria Andarks inlägg i FB-gruppen Klimatsmarta investeringar. (Det är möjligt att du behöver vara medlem i Klimatsmarta investeringar för att kunna läsa.)

Just nu ska jag bara stanna i stoltheten över att vi som aktieägare i Cortus Energy är med och gör skillnad för klimatet!

Cortus har därmed en unik position på marknaden med WoodRoll®6.0, som den enda processleverantören för gas, vätska och ren bioolja ur biomassa.

”Den globala efterfrågan på rena fossilfria bränslen är mycket stor, vår nya unika processföring för produktion av ren bioråolja kommer bidra till en snabbare och resurseffektivare omställning till förnybar energiförsörjning som minskar växthuseffekten, kunderna ser en stor potential ”, säger Cortus grundare och vVD Rolf Ljunggren.

Globe news wire – om Cortus Energys nya patent

Här hittar du fler inlägg om Klimatsmarta investeringar.

Film från aktieägardagen i Höganäs den 23 maj 2019

Milstolpe 2 av 3 i Höganäsprojektet