Lammas i årshjulet

Fortsätter min research för att förstå människorna innan de patriarkala religionerna. Nu har jag hamnat i årshjulet. Även detta introducerat av Anna Vild och fördjupat på tidsresan i Helfolkets spår av Mira.

5 minuter in i den här filmen berättar Anna Vild mer om årshjulet.

Genom historien har barnafödande alltid varit förenat med livsfara för modern. Därför tror jag att urfolket hade ritualer för att minska riskerna, regler för när barn skulle alstras och sätt att minska risken för graviditet.

Rent logiskt borde man vänta med att bli gravid till i början av augusti. Då ser man hur grödan växt och kan bilda sig en uppfattning om skörden. Jag googlade efter bilder på årshjulet och hittade namnet Lughnasadh för den 1 augusti. I slutet av wikipediaartikeln hittade jag följande text:

Wiccans use the names ”Lughnasadh” or ”Lammas” for the first of their autumn harvest festivals. It is one of the eight yearly ”Sabbats” of their Wheel of the Year, following Midsummer and preceding Mabon. It is seen as one of the two most auspicious times for handfasting, the other being at Beltane.[62] Some Wiccans mark the holiday by baking a figure of the ”corn god” in bread, and then symbolically sacrificing and eating it.”

Handfästning var en form av trolovning. Tidigare har jag läst i ödebygden struntade man i kyrkans traditioner och ingick egna avtal.

Sedan var jag tvungen att följa länken till Wiccans och fann ännu mer spännande historier.

witchcraft trolldom häxprocesser häxa trollkona

En fråga kvarstår dock för det här kapitlet – vad kan de ha kallat skördehögtiden (Lammas) den 1 augusti i Älvdalen år 1520? Förslag emottages tacksamt!