”Bränn deras asherapålar”

Tack för PM, kommentarer och tankar den senaste tiden. En kommentar som ledde att ytterligare pusselbitar kom på plats var den här från Wildherbarista:

”Har du hittat Guds Fru än? Trädgudinnan? Mother of all creations. Ashera” Hon tipsade även om podden Förmödrars makt som du hittar här. Efter att ha lyssnat på podden googlade jag. På wikipedia stod det så här:

Ashera eller Asera är den hebreiska namnformen för en fruktbarhetsgudinna som dyrkades i stora delar av det forna mellanöstern. Under namnformen Atiratförekommer hon i syriska och feniciska texter.[1] Hon var gemål till himmels- och skaparguden El. Under kanaaneiskt inflytande tycks hon ha spelat liknande roll i israelitisk folkreligion innan kung Josias tid (2 Kung. 23:6-7). Om detta vittnar ett par hebreiska inskrifter från 700-talet f.Kr. som talar om ”Jahve och hans Ashera”. I Sanchuniathons beskrivning av de feniciska gudomarna betraktas Ashera som syster till ElAstarteBaaltisDagon, guden Betel och en gud identifierad med den grekiske Atlas. Läkedomsguden Eshmun ansågs vara hennes älskare.  – Ashera syftar i Bibeln några gånger på gudinnan själv eller bilder av henne. Ofta betecknar Ashera en påle, ”asherapåle”, som ställdes vid altaret på kanaaneiska offerplatser tillsammans med en stenstod som var den manliga gudomens symbol och till vilka gudarnas närvaro var knutna. – Exiljudisk dyrkan av Ashera förefaller ha fortgått på den egyptiska ön Elefantine under århundraden efter den babyloniska erövringen av Jerusalem. – Grekerna identifierade henne med Rhea eller kallade henne Astronoë.”

Wow – här fick en tidigare citerad bibeltext fördjupad betydelse. I Första Mosebok 12:3 står ”Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras asherapålar och hugg sönder deras gudabilder – utplåna deras namn från dessa platser.

Det är spännande att tänka att utvecklingen varit likartad i stora delar av världen, att det största mysteriet är fortplantningen och att man därför tillber en fruktbarhetsgudinna. Varför gudinna? Jo, för att de äldsta människoavbildningar som återfunnits alla föreställer kvinnor.

Bilden är hämtad från Folket bortom Nordanvinden av makarna Liljeroth. Du kan beställa boken här

När jag googlade vidare hittade jag Hanna Paulssons uppsats med titeln ”Himladrottningen i Jeremia 44 – Karaktär, kult och identitet”. Följande citat är hämtade från den.

I första stadiet var El och Ashera det gudomliga pater och mater famililas.”

Det andra stadiet sker under monarkins tid då vi läser om JHVH och hans Ashera (där Ashera kan tolkas som både en universell magna mater som dea nutrix) och hennes kultsymbol, trädet. Hon är fortfarande en del av den officiella kulten i Juda och Israel men blir mer och mer marginaliserad. En reformrörelse etableras som motsätter sig hennes kult; JHVH-allena-rörelsen.”

Tredje och sista stadiet tar sitt avstamp under kung Hiskias regim och får extra fart under exilen och det andra templets tid.” År 587 före vår tideräkning sker brytpunkten och den slutgiltiga nedgången för Ashera, hennesstatus och symbolvärde. ”Den gudom som kunde förstå dem, skydda fertiliteten, graviditeten och förlossningen, försvann. Det måste varit svårt för kvinnor att förlita sig på den enda (manliga) guden i dessa avseenden.”

”Brytpunkten i gudinnekulten sker i och med katastrofen 587 f.v.t. JHVH-allena-rörelsen växer sig starkare och efter kungatiden är den befäst. ”

”Ashera levde nära sitt folk, vid lokala kultplatser, i hemmet och tätt inpå kroppen i form av dessa amuletter. Hon porträtteras som den omvårdande modern.

Människorna som är på flykt menar att Ashera kan kontrollera ödet och livets skeenden, hon är en fruktbarhetsgudinna med makt att ge och ta liv. Hon tar hand om dem som tillber henne och krossar sina fiender. Hon fråntar sitt beskydd från dem som upphör att dyrka henne men hennes välvilja kan återetableras. Hon är erkänd av både män och kvinnor och kvinnorna hade en särskilt roll i hennes kult. Kvinnorna var agerande och i viss mån ledande när det gällde den religiösa praxisen i hemmet, det vill säga i vardagen.

(Genom att klicka på Vrede ovanför rubriken kommer du till övriga inlägg på detta tema.)

Vill du veta mer om vårt nordiska ursprung erbjuder Tidsresebyrån onlinekurser.

Wildherbarista (som ledde mig in på detta spår) har talat om Aschera i podden Förmödrars makt som du hittar här.

Hittade en utställning på British museum om Tantra (dock inte läst blogginlägget)

Om den armeniska fruktbarhetsgudinnan Derketo

Om den (troligen) etruskiska fruktbarhetsgudinnan Turan (hennes namn har föreslagits betyda härskarinna eller duva)

Duvor var följeslagare till den grekiska kärleksgudinnan Afrodite

Det hör egentligen inte hit … men hittade en intressant uppsats om duvan i vår kultur.