Ran

”Ödesgudinnan och fruktbarhetsgudinna som försåg fiskare och jägare med fångst kallades Ran. Var hon välvillig kunde de ”skörda” rikligt med fisk, sjöfågel, ägg och säl på hennes vilda ”åkrar”. I djupet fanns hon och hennes nio döttrar och de kunde bjuda till rikligare gästabud i hennes vida salar genom att snärja sjöfararna i sina garn och dra dem när till Ranariket. Den entusiastiska tonen i berättarnas röster skvallrar om att det inte verkar ha varit av ondo för en fattig, ofta svältande fiskare eller sjöman att få komma till henne och hennes välfyllda fat och skålar.” Kanske levde berättelserna om henne kvar i Näcken.