Återerövra din trygghet

Skuggkonstnärer

Julia Cameron beskriver hur många väljer bort konstnären för en mer ”acceptera” yrkeskarriär. Och jag känner igen mig. Jag drömde alltid om att bli författare. Istället blev jag advokat för det är ett ordrikt yrke som handlar om verbal framställning.

Julia Cameron skriver att det är djärvhet och inte begåvning som gör den enen till konstnär medan den andre blir skuggkonstnär.

”Ingenting har ett större psykologiskt inflytande på deras miljö och i synnerhet deras barn än föräldrarnas olevda liv.

C. G Jung

”Vad skuggkonstnären behöver lära sig är att sätta sig själv och sina drömmar i centrum.” Har man formats till skuggkonstnär måste man medvetet arbeta för att ta sig ur. En konstnär behöver näring. Skuggkonstnären får inte tillräckligt av den varan.

”För att ta klivet från skuggorna ut i ljuset måste skuggkonstnärer lära sig att ta sig själva på allvar. Med vänlig, medveten ansträngning måste de lära sig att ge näring till konstnärsbarnet inom sig. Kreativitet är lek, men för skuggkonstnären är det ett hårt arbete att tillåta sig leka.”

Att skydda det inre konstnärsbarnet

”För att kunna läka som konstnär måste du vara beredd att vara en dålig konstnär. Ge dig själv lov att vara nybörjare. Genom att vara villig att vara en dålig konstnär har du chansen att bli en konstnär – och kanske, med tiden , en som är väldigt duktig.”

Affirmationer

”Det är djärvhet och inte talang som ger en konstnär plats på scen.”

Julia Cameron ger exempel på olika affirmationer. Jag valde den här:

”Jag Annika Andebark är en lysande och produktiv författare.”

Veckans uppgift

Välj en affirmation som du skriver tio gånger för hand. Lägg märke till vad den inre Kritikern säger. Det kallas plumpar.

Lyssna på plumparna. Titta på dem. Skriv ner dem. De avslöjar grundläggande negativa föreställningar.

Gör en lista över plumparna.

Ta reda på var plumparna kommer ifrån. Gör en tidsresa där du delar upp livet i femårsperioder och gör en list app de människor som hade mest inflytande i ditt liv då. Var det någon som gav dig dessa plumpar?

Gå sedan till listan med plumparna och omvandla dem till positiva affirmationer.

Efter morgonsidorna skriver du dessa ”plump-affirmationer” och några av de 20 affirmationerna som boken ger förslag på.

Jag väljer

  1. När jag skapar och lyssnar kommer jag att få vägledning
  2. Jag är ett kärl som är fyllt av alla mina erfarenheter och upplevelser. Det är bara att hälla ut det. Inget jag behöver arbeta med. Det är inte jag. Det är magi.
  3. Jag får ge min konstnär näring.
  4. Med hjälp av några få, enkla verktyg kommer min kreativitet att blomstra.
  5. Jag är beredd att använda min kreativa begåvning.

Dagligen

Skriv tre morgonsidor för hand.

Arbeta med plumpar och affirmationer i 20 minuter.

Det finns totalt 20 förslag på uppgifter att arbeta med den här veckan. Får se vad jag väljer.