4verkeri

*** www.4verkeri.se ***

Sedan 2017 har jag försökt påverka Cykelhandlaren att sluta sälja fyrverkeri. Diskussionerna har många gånger varit högljudda. Å andra sidan kan man fråga sig varför ett fåtal personer som missbrukar fyrverkerier ska få förstöra för alla aktsamma användare.

Efter långt och moget övervägande har jag därför bestämt mig för att gå in och hjälpa till med kommunikationen när min dotter lämnar uppdraget. Kanske kan mitt fokus på hållbarhet och aktsamhet om vår jord bidra till en bättre värld.

Fram till 2017 var fyrverkeri glädje för mig. Det är dags att jag hittar tillbaka till den glädjen istället för att låta kriminell hantering av fyrverkeri förstöra för alla aktsamma fyrverkeriälskare.

2012

Antal YT-filmer: 6

Nyhter: Skräck, Dragon och Monster

När jag träffade Cykelhandlaren 2012 fanns ingen av hans verksamheter på nätet. Den 2 december 2012 öppnade vi FB-kontot Jönssons cykelaffär. Samma år fick min dotter i uppdrag att fixa en enkel hemsida för fyrverkeriförsäljningen och på skoj la jag upp ett konto på youtube där jag delade en film jag tagit med min kamera.

Det var min dotter som kom på domännamnet 4verkeri – något som sedan konkurrenter snyltat renommé på genom att registrera snarlika domännamn.

Aldrig hade jag kunnat ana det gensvar det skulle få.

2012 års tårtor

2013

Antal YT-filmer: 19

Händelser: Vi började koppla Youtubefilmer till hemsidan så att kunderna kunde provskjuta tårtorna på internet. Jag var med och rekryterade två personer för att bygga en bättre säljkultur i företaget.

Nyheter: Paris, New York och Rio (eller kom de först 2014?)

Upplagd 2014 … ?

2014

Antal YT-filmer: 57

Nyheter: Tiger, King Cobra och Scorpion

Lagret var en flasktratt i organisationen. Ofta kunde det stå tre fyra säljare ute på lagret och leta efter olika tårtor. Det här året hade vi lagrets organisation i fokus.

2015

Antal YT-filmer: 90

Köp av vår egen profillåt

Ny organisation och fokus på att anställa personal med potenital att utvecklas med butiken.

Rasmus och Johan blev viktiga profiler.

En av 2015 års mest sedda filmer (16.000 visningar)

2016 – sista året innan CE-märkningen

Antal YT-filmer: 116

Första året med premiärpaket!

Fortsatt fokus på att bygga organisation.

Årets nyrekryteringar: Ragnar, Dennis och Filip

2017

Aldrig har jag varit så taggad på fyrverkeri som inför 2017. I flera år hade jag funderat på layout och fått styra en hel del. Den 22 december kom tillsynsmyndigheten på oanmält besök. En vuxen och ett barn befann sig i butiken. Den vuxne hade beställt bengaler.

”Röd eller gul?” frågade säljare.

”Röd”, svarade barnet även om frågan var ställd till den vuxne.

Tillsynsmyndigheten menade att detta var lagning och hotade med att de kunde stänga butiken omedelbart om detta upprepades.

Sedan flera år hade vi fokuserat på säkerhet, ålderskontroll etc. Ändå spreds rykten om att vi sålde till underåriga. Vad ytterligare kunde vi göra (annat än att sluta med verksamheten)?

Hur skulle vi kunna förhindra underåriga att kommentera köpet?

Tillsynsmyndigheten menade att om en underårig kommenterade köpet skulle köpet avbrytas och kunden gå utan varor.

Hur skulle det tas emot av kunder som kanske kört i flera timmar?

Vi valde att införa 18 års gräns för att komma in i butiken, tvingades hyra in vakter för att ta leg. Stämningen i kön blev otrevlig och några kunder gav sig på vakterna varpå polis tillkallades.

När allt fler rapporter inkom om den felaktiga användningen av fyrverkeri bestämde jag mig för att jag inte ville vara med längre.

2018

2019

2020

Covid innebar enorma utmaningar för att säkra upp försäljningen. Vi startade webb-butiken med utlämning av varor i bilarna. Återigen hittade jag ett område jag kunde engagera mig i. Här såg vi en med aktsam kundgrupp som jag ville göra något bra för.

Det var min idé att leda om köerna runt det röda huset. Vi var även tvungna att begränsa antalet besökare i butiken till 12 personer.

Film

2021

Antal YT-filmer: 44

2022