Ryggskott och leaderansökan

Utanför fönstret himlen färg av omogen persika . Ryggen värker. Helt oväntat kom det. Inget trädgårdsarbete. Inget drag.

Det började som en stelhet i benen efter påskens cykling. På onsdagen körde jag ner till Ystad och körde tillbaka torsdags eftermiddag. Alltså inte något som skulle kunna orsaka ryggskott. Ändå fanns det där i fredags. Den där smärtan som oväntat hugger till i minsta rörelse.

Och det har fortsatt.

På torsdag har jag tid hos Merethe för massage. Det har gått flera månader sedan sist. Månader då jag regelbundet gått och simmat, gjort yoga, varit noga med morgonpromenader.

Trots att jag rasade ner i mörkret i januari har jag varit noga med just träningen. Men onsdag och torsdag blev det inte mycket av det.

Nåväl, det där ryggskottet hindrade mig från att städa, vara i trädgården och en massa annat. Istället stod jag upp vid skrivbordet och skrev.

Artikeln till Cykelfrämjandets tidning

Intervjuade Fredric Piper … och plötsligt gled det över i en projektplan för ett Leaderprojekt som jag inledningsvis kallade ”Vad är Cykelporten?”

Ann-Charlotte Thörnblad på Leaderkontoret i Ljungbyhed besvarade mina mail igår med länkar för hur jag skulle ta mig vidare. När jag läste Leaderstrategin insåg jag att jag läste den även i höstas i samband med att jag peppade Mats Karlsson att söka Leadermedel. Han gav upp. Men det var som om det jag läste då sådde frön. Frön som behövde ligga i mörkret för att kunna gro.

Vid fem-tiden var jag klar vaken och måste bara skriva ner bilden jag ser. Börjar med några klipp från gårdagens mailkorrespondens så jag har det samlat.

Tidplan – Vad är Cykelporten?

Projektet är uppdelat i fem faser

Fas 1

Från LAGs beslut (maj 2024-

Kartläggning, rekrytering, kommunikation, utforska skalbar arbetsmodeller

Samordning av dinosauriedagar andra helgen i oktober 2024 och programpunkter för Litteraturrundan första lördagen i maj 2025.

Inhämta offerter för framtagande av professionella filmer till dinosauriedagen. (Ägas av Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm.)

Framtagande av broschyrmaterial och skyltar (tryckning så snart Jordbruksverket beviljat stöd – mål att dessa ska vara på plats i april 2025)

Bygga upp kanaler i sociala medier

Ta fram nyckeltal för att kunna mäta affärsnytta efter projektets slut.

Hitta finansiärer för säsongsevent (dinosauriedagar oktober, litteratur maj) – i Cykelporten finansieras projektledning av dessa dagar. Målsättningen är att hitta extern finansiering som långsiktigt är beredda att sponsra eventet. Emellertid bör det i budgeten finnas höjd för att kunna finansiera lokal, föreläsare mm.

Två möten för referensnätverk

Fas 2

Säsong 1 (juni 2024- 12 oktober 2024)

Pressbearbetning, digitala mötesplatser i sociala medier, fysiska mötesplatser i cykelhänget, Albertdagen, Dinosauriedagen – Skånesaurus)

Mats Karlsson, Söderåsen MTB samlar in statistik från medverkande företag för att kunna mäta projektets affärsnytta och utvecklar konceptet Cykelhäng.

Alexandra Kronholm, Kronholm consulting arrangerar Albertdagen den 30 augusti och Dinosauriedagen den 12 oktober.

Patricio Silva, Crealevant, granskning av offerter för att göra professionella filmer av materialet från den 12 oktober 2022 samt bistår övriga projektmedarbetare i förekommande kommunikationsfrågor.

Annika Andebark nätverkar, kommunicerar i sociala medier och rekryterar företag till Fas 5.

Fas 3

Lågsäsong 1 (oktober 2024 – april 2025)

Kommunikation kring Cykelporten

Mats och Patricio jobbar fram kommunikationsplan, förslag till trycksaker, skyltar, hemsidor utifrån de synpunkter som inkommit i Fas 2.

Filmer om dinosaurier färdigställs.

Internationellt nätverkande

Alexandra Kronholm och Annika Andebark utvecklar kanaler i sociala media, tar fram fysiska träffar utifrån de synpunkter som kommit fram under Fas 2.

Studieresa med Grzegorz till utgrävningar i Polen.

Fas 4

Säsong 2 (första lördagen i maj – andra lördagen i oktober 2025)

Litteraturrundan – tema skånska krig

Samverkan med Litteraturrundan ek för (har även skickat förfrågan om samarbetet till Billesholms musikkår, Billesholmstraktens Hembygdsförening, Pilemedia.

Dela gärna med dig av tips och tankar. I det här dokumentet kan du Brainstorma med mig.

Kartsläpp

Cykelhänget

Vidareutveckling av Cykelhänget utifrån erfarenheterna under fas 2 och 3

Insamlande av statistik

Albertdagen

Uppföljning av projektet.

Budgetuppföljning och beslut om projektets fortsatta verksamhet. Dvs först här bokas föreläsare för kompetensutveckling, fastläggs hur många timmar som finns tillgängliga för coching etc. Även beslut om vilka föredrag som finansieras av projektet för att sprida kunskap.

Dinosauriedagen – Det stora utdöendet

Samverkan med Evolutionsmusset, Naturhistoriska riksmuseet, Team Albert MTB, Billesholmstraktens hembygdsförening och Billesholms musikkår.

Fas 5

Lågsäsong 2 (oktober 2025 – april 2026)

Lokalt nätverkande

Åtta företagare inom olika sektorer bjuds in att delta i åtta digitala nätverksträffar med mål att skapa nya projekt och bokningsbara event. I programmet ingår föreläsningar och coaching. Antalet coachingtimmar är beroende av projektets återstående budget den 30 augusti 2025.

Nya projektansökningar

Mats Karlsson tar (utifrån erfarenheterna från fas 2-4) fram projektansökningar med långsiktigt mål att få fram skyltade cykelleder på och kring Söderåsen.

Patricio Silva påbörjar ansökan om Interreg-projekt gällande dinosaurierna.

Alexandra Kronholm söker finansiering för säsongsstart och säsongsavslut för att dessa aktiviteter ska bli långsiktigt hållbara.

Fas 6

Säsong 3 (första lördagen i maj – andra lördagen i oktober 2026)

Litteraturrundan – tema skånska gruvbältet

Samverkan med Billesholmstraktens Hembygdsförening, Skromberga akademin och Litteraturrundan ek. för

Kartsläpp

Cykelhänget

Vidareutveckling av Cykelhänget utifrån erfarenheterna under fas 2 – 5

Insamlande av statistik

Dinosauriedagen – Norra Alberts betydelse – nya forskningsrön

Samverkan med Evolutionsmusset, Naturhistoriska riksmuseet.

Se dinosauriefilmer på min youtubekanal ”De skånska dinosaurierna”

Läs mer om de skånska dinosaurierna här

Fas 7

30 augusti 2026 – 31 januari 2027

Utvärdering

Projekt med studenter som gör utvärdering i samband med Albertdagen och Dinosauriedagen.

Slutredovisning

Pressbearbetning och spridning av projektets resultat.

Annika Andebark presenterar resultatet för olika aktörer och reflekterar kring experimentet med aporna i buren som du kan läsa om här.

Lämna ett svar