Organisation för Leaderprojektet Upplev Billesholm

Projektägare

Det är projektägaren som söker projektet och som ansvarar för att det sköts på ett korrekt sätt. I det här fallet kommer Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm vara projektägare och det är styrelsen som fattar beslut.

Styrgrupp

Samtidigt som styrelsen fattar beslut om projektansökan utser den en styrgrupp som får fatta samtliga beslut om projektet.

Offentlig sektor

Här utses en ledamot och en suppleant som är ordförande respektive viceordförande med utslagsröst vid lika röstetal.

Privat sektor

Här utses två ledamöter och två suppleanter varav minst en ska representera finansiärer i form av banker, stiftelser, investerare.

Ideell sektor

Här utses två ledamöter och två suppleanter varav minst en ska vara under 18 år.

Arbetsgrupp

Vertikal projektledare

Pressansvarig, representerar projektet i olika nätverk, modererar publika event, ansvarar för redovisning och rapportering, förbereder beslutsunderlag till styrgrupp. Har fullmakt att anlita revisor och redovisningskonsult. Planerar publika event och dialogmöten tillsammans med arbetsgruppen.

Horisontell projektledare

Ansvarar för kontakter med kommun, föreningar, lokala företag med målsättning att fortlöpande kontakt med gräsrötter,

Kommunikatör

I projektet Upplev Billesholm ska kommunikatören ta fram skyltar med inspiration från visit Örkelljunga, kartor som inspirerar till cykling, omarbeta hemsidan Upplev Billesholm, ta fram marknadsföringsmaterial till de publika eventen samt samla kommunikationens kring Billesholm. Kommunikatören medverkar på samtliga dialogmöten och bistår vid arrangemang av publika event.

Eventansvarig

I projektet Upplev Billesholm vill vi lägga grunden för två årliga publika event samt skapa återkommande dialogmöten.

Dinosauriedagarna den andra lördagen i oktober (publikt)

Målgrupp: barnfamiljer i Skåne

Dinosaurienördar från hela Europa

Vad händer:

Fredagen

Här vill jag skapa ett nätverk för forskare, museum, företag etc. Jag tänker att lunchen är gemensam för de båda grupperna. Helst skulle jag vilja att vi kunde använda Billesholms folkets park för detta ändamål.

10-13 Förmiddagsfika, föredrag och specialguidningar för sponsorer och lunch

12-15 Lunch och specialtidningar, föredrag för sponsorer och eftermiddagsfika

Lördagen

10-12 Barnteaterföreställningen om Skånesaurus

Ansvarig: A Andebark AB

12-14 Filmvisning i Cykelporten

Ansvarig: Söderåsen MTB

Om finansiering av filmmaterial även filmvisning i Folkets park

Ansvarig: Crealevant

10-16 Guidade cykelturer till gruvmuseum och hembygdsföreningar

Ansvarig: Travelshop, utbilda Zack till guide

14-16 Guidade turer till Norra Albert

Ansvarig: Team Albert MTB

Det finns även matvagnar i Billesholm med specialanpassad meny.

Litteraturrundan den första lördagen i maj (publikt)

Målgrupp: Kulturtanter 55+

Vad händer:

Lördagen

10-13 Författarfika i Billesholmstraktens hembygdsförening

Ansvarig: Ida Andersson och Cecilia Johansson

13-16 Författarföredrag i Stenestads biblioteksförening

Ansvarig: Annika Andebark

17-20 Meditation och författarmöten i Liljans häxbod

Ansvarig: Yvonne Frank Månsson, Förlagshuset Siljans måsar

Söndagen

10-15 Författarfika i Konga

Ansvarig: Ida Andersson

17-20 Poetry Slam på Hankville Farm

Ansvarig: Niklas ??

Albertdagen den 30 augusit (vertikalt dialogmöte)

Inbjudna 2024

Fredric Piper, Cykelfrämjandet nationellt

Lina Jönsson, Cykelleden Skåne, Region Skåne

Arbetsgrupp

Patricio Silva, Crealevant

Anette Johansson, horisontell projektledare

Annika Andebark, berättare, författare, vertikal projektledare

Alexandra Kronholm, eventarrangör

Styrgrupp (totalt 10 personer)

Uppleva

Mats Karlsson, Söderåsen MTB

Belinda Wigerfelt, snittblomsodlare

Ida Wachtmeister, Knutstorp

Annika, Rönnehill

Äta, sova

Systrarna Buffé

Hankville Farm

Lydinge Resort

Mormors bod

Söderåsen Resort

Maria-dagen den 28 februari (horisontellt dialogmöte)

Lämna ett svar