Nu har jag loggat in på Jordbruksverket

Ännu ett konstruktivt telefonmöte med Leaderkontoret är avklarat. Vi beslutade att projektansökan inte prövas av LAG förrän den 5 september 2024. Då hinner vi göra projektansökan i lugn och ro. Fortfarande har vi inte hämtat in alla offerter som behövs.

För att skapa en lokal förankring för projektet kommer Anette Johansson intervjua presumtiva samarbetspartners om följande frågor.

Bakgrund

Vilket behov vill ni tillgodose eller vilket problem vill ni lösa genom projektet?

Här ska bakgrunden till projektet beskrivas.

Projektets målgrupp

Hur får de nytta av projektet och hur har de involverats i planeringen av projektet?

Hur och hos vilka har ni förankrat er projektidé?

Vad ska du ha genomfört när projektet avslutas?

Frågan används för att förstå vad målet med projektet är.

På vilket sätt är projektet nytänkande?

Hur kommer ni arbeta konkret med social och ekonomisk hållbarhet i projektet?

Social hållbarhet: främja hälsa och välmående för alla, ökad inkludering för alla, tillgänglighet

Ekonomisk hållbarhet: långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk, återvinning

Hur många företag kommer att skapas inom projektet innan det avslutas?

Skapa nätverk/gruppmentorskap mellan företag som varit verksamma mindre än fem år och företagare med lång erfarenhet.

Beskriv hur ni planerar att projektets resultat ska bestå när projektet är slut.

Finansiering?

Organisation som kan ta tillvara på resultatet

Resultat på några års sikt

Hur ska projektets resultat bli långsiktiga?

Lämna ett svar