Bakgrunden till Vrede i Älvdalen

Vem tände bålen? Vilka samhällsstrukturer låg bakom häxprocesserna? Vilka historiska händelser?

I mitt grävande hittade jag följande orsaker

Religionen

Här kunde jag följa historiska händelser bakåt; efter religionskriget i Sverige mellan Sigismund och hertig Karl skulle allt katolskt utrotas. Innan dess hade man kunnat fortsätta sina hedniska seder då katolicismen bara bytt namn på urgamla traditioner.

Varför infördes protestantismen? Det var ett sätt för Gustav Vasa att få in pengar till statskassan – någon större skillnad i religionsutövandet blev det inte förrän i början av 1600-talet.

Men vilka var de hedniska traditionerna? (Längst ner på sidan hittar du länkar där du kan läsa mer.)

En stärkt centralmakt

I Dalarna fanns ingen adel. Här var bönderna fria. Hit sökte sig upprorsmän som Sturarna och Gustav Vasa för att ta makten. Efter att Gustav Vasa krönts till kung 1528 gav han sig till Dalarna för att en gång för att slå ner upproren.

Rädsla och heder

I Oväsen i Älvdalen har gestaltat Länsmans rädsla och heder, Notariens rädsla för att avslöja sin okunnighet och den tysta massans ansvar.

Länkar

Starka kvinnor – lösa fragment kring hur fröna såddes till Vrede i Älvdalen.

Ledtrådar till hur gudinnekulten utrotades.