Starka kvinnor

När jag fördjupade mig i protokollet från den första rannsakningen i det stora oväsendet imponerades jag av fyra starka kvinnor som vågade hävda sin oskyldighet inför två präster, två rättslärda, en länsman, en fogde och tolv nämndemän. Detta i en tid när kvinnan inte hade rätt att ens föra sin talan. Vad hade gjort dessa kvinnor så starka? Hade det något med fäbodkulturen att göra?

Åsen, där häxprocesserna började, ligger avlägset.

Lennart Mattsson på Tre Björnar berättade att han fortfarande offrade till Baltzarjungfrun när han passerade.

I en tidningsartikel hittade jag en teori om att älvdalsbornas skulle vara vanernas ättlingar. Det ledde mig till Karin Bojs böcker om Min europeiska familj och Svenskarna och deras fäder.

Kunde det vara så att det i Älvdalen fanns folk som bevarat en ursprungkultur ända fram till 1600-talet?

Efter tusen år av tystnad

En bok som påverkat mig på djupet är ”Efter tusen år av tystnad” av Birgitta Onsell. (Här kan du läsa min sammanfattning.) Det var som att byta glasögon och jag såg hur klimatkrisen hade sin orsak i gamla testamentet där mannen sätts att råda över växter och djur. Sommaren 2018 ledde klimatfrågan till att jag fantiserade om ett folk som levde i symbios med naturen. I fäbodkulturen fanns detta levnadssätt fortfarande kvar.

Lennart Mattsson berättade om en rättstvist som älvdalsbornas förlorat mot staten för att de inte kunde bevisa ägande av skogen. Tankar som inspirerade till en text i Oväsen i Älvdalen som sedan inspirerade Anna Vild till låten Älven som släpptes den 9/9 2020.

Fortfarande har jag svårt att hitta orden för detta, men det är vad jag utforskar när jag skriver Vrede i Älvdalen.

Helfolket

Det var tänkt att jag skulle fortsätta gräva sommaren 2020 men coronarestriktionerna ledde till att Anna Vild gav sig iväg på min researchresa. Det hon fann stärkte mina teorier. På vägen från Älvdalen träffade hon Marianne Norrthon som berättade om Helfolket. Makarna Linderoth hade redan forskat på det jag och Anna letade efter och skrivit boken Folket bortom nordanvinden.

Kvinnoporten – om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt.

I dag har jag läst ut boken Kvinnoporten av Gunilla Carlson. Det starkaste intrycket är alla kristna uttryck som får en helt annan innebörd om man förutsätter att en gudinnedyrkan rådde innan gamla testamentet skrevs. Men det får bli ett eget blogginlägg.

Länkar

Här samlar jag länkar och lösa tankar om researchen för Vrede i Älvdalen.

På Trolldomsprocessers youtubekanal hittar du #AnnasDalaresa från sommaren 2020.

Vill du också fördjupa dig i fäbodväsendet arrangerar Tidsresebyrån en resa till Gessi fäbod i juni.

På Anna Vilds youtubekanal kan du se fler filmer om Helfolket.

HELA vägen – dåtid, nutid, framtid