Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott, t ex sexualbrott, rån, misshandel, har du rätt till ett målsägandebiträde som tingsrätten utser. Som målsägandebiträde stöder vi dig under processen och hjälper dig även med att få ersättning för dina skador. Du kan själv föreslå vem som skall vara ditt målsägandebiträde. Om du inte känner till någon som kan vara ditt ombud, kommer domstolen att förordna ett. Målsägandebiträdet betalas av staten.  Mer information hittar du på www.brottsoffermyndigheten.se.

Om rätten till ersättning för målsäganden och vittnen hittar du information på www.andebark.se..

Hur får du ut ditt skadestånd? Du får en informationsblankett tillsammans med domen. Mer om hur då går vidare hittar du på www.andebark.se