Skadestånd till målsäganden

”X ska utge skadestånd till målsäganden med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 januari 2010 till dess betalning sker.”

Och vad händer sedan?

Om gärningsmannen (ja, i och med domen blir den som först var misstänkt, sedan tilltalad genom stämningen, en gärningsman)….  Om gärningsmannen har pengar brukar försvararen hjälpa till så att skadeståndet betalas in på målsägandens kontonummer.

Kronofogden

Domstolen skickar en kopia av domen till Kronofogden. Kronofogden kontaktar dig och frågar om du vill ha hjälp att driva in skadeståndet. Om du vill ha hjälp ska du fylla i Kronofogdens blankett och skicka tillbaka den till Kronofogden. Kronofogden undersöker då gärningsmannens ekonomi. Om det finns pengar ser kronofogden till att du får ditt skadestånd. (Enligt blanketten är detta oftast kostnadsfritt.) Vid frågor når du kronofogden på 0771-73 73 00.

Jag citerar den blankett som domstolen skickar till målsäganden;

”Du bör aldrig gå med på någon överenskommelse med en gärningsperson som innebär att han eller hon endast betalar en del av skadeståndet eftersom du då riskerar att gå miste om delar av skadeståndet och brottsskadeersättningen.”

Försäkringsersättning

”Du kan även ha rätt till ersättning via försäkring. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt anmäler skadan till ditt försäkringsbolag. I många fall täcker din hem- eller olycksfallsförsäkring skador till följd av brott. Du kan också vara försäkrad via din arbetsgivare eller fackförening.

Brottsskadeersättning

Du kan i vissa fall få brottsskadeersättning från staten. Den kan du ha rätt till om du inte har fått full ersättning från gärningspersonen eller ditt försäkringsbolag. Ansökan om brottsskadeersättning ska lämnas in till Brottsoffermyndigheten inom två år efter domen.

Ersättningen täcker främst fysiska och psykiska skador på din person samt kränkning. Möjligheterna att få brottsskadeersättning vid sakskada eller ren förmögenhetsskada, t ex stöld eller bedrägeri, är mycket små. Ansökningsblanketter finns på Brottsoffermyndighetens hemsida och kan också beställas från myndigheten.”