Skadestånd till målsäganden

”X ska utge skadestånd till målsäganden med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 januari 2010 till dess betalning sker.” Och vad händer sedan? Om gärningsmannen (ja, i och med domen blir den som först var misstänkt, sedan tilltalad genom stämningen, en gärningsman)….  Om gärningsmannen har pengar brukar […]

Förtal på bloggar

Det är alltid extra intressant att läsa rättsfall som berör frågor som precis varit aktuella i egna mål.   HD har lämnat prövningstillstånd i ett mål där A yrkat 10 000 kr i skadestånd av B efter att ha blivit kränkt på en blogg. Tingsrätten utdömde en kränkningsersättning om 5 000 kr. Så här skriver […]