Litteraturlista – Vrede

Världsbilden före den patriarkala

Carlson, Gunilla – Kvinnoporten

Gaiman, Neil – Nordiska myter från Yggdrasil till Ragnarök

Ottman, Stefan – Bruka galder och väcka gastar, Isländska sägner om trolldom

Thorgren, Gunilla – Guds olydiga revben

Onsell, Birgitta, Efter tusen år av tystnad …

Onsell, Birgitta, Någonting annat har funnits …

Onsell, Birgitta, Avklädd Gud …

Onsell, Birgitta, Jordens moder i Norden

Onsell, Birgitta, Långt bort i tiden innan biblen blev skriven – nycklar till dolda gudinneår

Abram, David – Sinnenas ekologi – om varseblivning och språk i en mänsklig värld

Gustav Vasas väg till makten

Holst, Oscar, ”Dock benådades de till svärdet” En glömd historia om det legaliserade blodbadet i Kalmar 1525

Ekero Eriksson, Kristina, Gamla Uppsala, Människor och Makter i Högarnas skugga

Granberg, Gunnar, Kyrkan i Gamla Uppsala, från katedral till församlingskyrka

Kristina Gyllenstierna

Kristian Tyrann