Litteraturlista – Vrede

Världsbilden före den patriarkala

Carlson, Gunilla – Kvinnoporten

Gaiman, Neil – Nordiska myter från Yggdrasil till Ragnarök

Ottman, Stefan – Bruka galder och väcka gastar, Isländska sägner om trolldom

Gustav Vasas väg till makten

Kristina Gyllenstierna