Maktens män – hjältarna

Per Brahe d y

Riksdrots och ansvaret för rättskipningen. Uttalade farhågor om epidemi redan inledningsvis.

Landshövding Carl Sparre

Läs mer om Carl Sparre här.

Gustaf Rosenhane

Jurist och ordförande för trolldomskommissionen i Hälsingland.

Läs mer här.

Andreas Stiernhök (1634-1686)

Assessor i Dorpats hovrätt 1663. Medlem av trolldomskommissionen i Hälsingland och ordförande för Västmanlands och Uppsala kommission.

Borgmästare Olof Thegner

Ivar Leufstadius

Kaplan vid Klara församling. Den 21 juli 1676 hävdar han, Noraeus och Sparrman att det inte är förenligt med prästämbetet att avkunna blodsdomar.

Vill fria Dufvans Margareta (röstar före Noraeus och Chronander)

Eric Noraeus

Kaplan vid Storkyrkoförsamlingen

Vill fria Dufvans Margareta den 9 augusti. Den 11 september meddelar han att han inte längre vill döma någon för trolldom.

”Givetvis är jag inte så absurd att jag helt förnekar att trolldom existerar och att barn först till Blåkulla, men hela saken är så farlig och mystisk att jag inte kan förstå den och därför inte längre kan delta i detta eller anpassa mig till någon annans uppfattning om frågeställningen inte kan förklaras och belysas bättre. Min uppfattning är nämligen att Djävulen kan förtrolla såväl äldre som yngre, och göra de personer till lögnare som i dessa fall är både vittnen och angivare.”

Han uppger att han kommer söka om utträde ur kommissionen och att det inte är passande för en präst att utfärda dödsdomar.

Citat Marko Lamberg, Häxmodern sid 228.

Jakob Chronander

Häradshövding på Gotland. Var med och dömde Malin Matsdotter.

Bekräftade Noraeus och Leufstadius kritik av handläggningen.

Vill fria Dufvans Margareta.

I PM framför han missnöje med kommissorialrättens arbetsätt. Kritiserar rättens röstningspraxis som tenderar att leda till att dödsdomar avkunnas onödigt skyndsamt. Samtidigt redovisar han som sin uppfattning att rätten inte alltför lätt ska lita på vittnesmål från barn och medbrottslingar och inte heller på frivilliga bekännelser, som kan vara baserade på villfarelser som emanerar från Djävulen.

Hade i mitten av juli förordat tortyr för att få fram bekännelser.

Källa: Ur Marko Lambergs bok ”Häxmodern”

Läkaren Urban Hjärne, f 1641

Tas med i kommissionen på en reservplats. Har nyligen återvänt från utlandet där han inhämtat färsk information om hur trolldom behandlas på andra håll i Europa.

Studerade i Strängnäs gymnasium, Uppsala och Dorpats universitet.

Anslöt sig till Noraeus och Leufstadius kritik.