Stora Tuna

Femtondag jul sände han fogdar med uppmaning att efterspana upprorsmän. Från riksdagen i Västerås, dit han 15 februari kallat riksråden och de främsta ur adeln skrev han skrivelser till dalkarlarna där han förklarade sig ha för avsikt att rycka upp till Norska gränsen för att efterspana om några upprorsmän återvänt från Norge. Samtidigt kallade han […]

Trollska gläntor och magiska källor i forntidsfolkets spår

Den 30 oktober inleder vi sökandet efter Helfolket på Söderåsen. Med på resan är specialinbjudna experter, journalister och fotografer. Resan blir även ett överlämnande av Tidsresebyrån till Alexandra Kronholm och Patricio Silva med förhoppning om att de ska kunna erbjuda Tidsresor redan 2021. Resorna kommer huvudsakligen byggas upp som gruppresor där ett sällskap bokar boendet […]

Tidsresebyrån

Genom att resa långt i tiden istället för långt geografiskt bidrar vi till ett hållbart samhälle. Det var grundtanken när Anna Vild kläckte affärsidén i somras. Nu har vi genomfört den första tidsresan och bitarna faller sakta på plats. Deltagarna var lyriska – här kan du läsa mer. Genom Tidsresebyrån kommer du kunna göra tidsresor […]

Kvinnohistorier

I lördags publicerades sidan om nordiska häxprocesser. Här lyfter vi fram de oskrivna historierna. Förhoppningsvis inspireras fler att gräva i lokalhistorien så att sidan kan utökas med mer information om häxprocesser i Norden. Ikväll klockan 20 berättar jag mer om sidan. Du som prenumererar på Helena Hansens nyhetsbrev eller nyhetsbrevet på Kvinnohistorier kommer under dagen […]

Mora

Del två i bokserien Eldarna börjar i Mora, en plats jag besökte i mars efter boksläppet. Först då insåg jag hur litet Mora var, att folket var utspritt i flera mindre byar runt kyrkbyn – samma struktur som i Älvdalen. Kyrkan, prostgården, kaplansgården, en sockenstuga och några få hus. Det är intressant att titta på […]

Söndagen den 13 september

Älvdalen trolldomsprocesser

”Den 13 septembris voro vi efter middagen församlade i sockenstugan till att delibrera om utslag och dom, vedervarande samma män och nämnd, såsom tillförende, då ock efter noga överläggande följande slut uti denna svåra sak gjordes.” Orden är hämtade från de bevarade minnesanteckningarna som skrevs här i Älvdalen för 352 år sedan. Efter att ha […]