Gyris-Mats Nilsson (1612-82)

Släktförhållande

Se Gyris-släkten. 

Förtroendeuppdrag

Han var nämndeman 1645 och 1667 och en av de mest välbeställda i Åsen.

Tumultet 1667

Han deltog i tumultet 1667 och var på rannsakningen på Nors Kungsgård den 28 mars 1667. Gyris Mats Nilsson hade enligt kontrollören kommit in i kontrollörens natthärbärge och tämligen burdust försökt jaga iväg honom (rannsakningen på Nor kungsgård 28/3-67). Hans första hustru var från Kettis-släkten.

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Den självstyrande