”Sockenstugan i Älvdalen 1915

”Sockenstugan och Prostgården omkr. 1915. Okänd fotograf.” Ur ”Kyrkbyn i Älvdalen när seklet var ungt” av Helge Lindberg