Kyrkbyn i Älvdalen

”Vy över Kyrkbyn norrut med Kaplansgården i förgrunden. Fotot är taget från kyrktornet och synes vara från åren strax efter 1913. Tingshuset stod färdigbyggt hösten 1913. Foto troligen Tenn Lars.” Bilden är hämtad från Helge Lindbergs ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt”