Älvdalens kyrkby omkr 1900

”Från kyrktornet mot söder strax efter järnvägens tillkomst; t.h. kolbryggan och lokstallet. Foto Tenn Lars i början på 1900-talet” ur ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Hugo Lindberg