Älvdalens kyrkby ca 1900

”Vy från hotellets torn med fr.v. Bergens och Hedfors gårdar; kyrkan i bakgrunden med sin gamla huv. Foto C. Ehrner sekelskiftet 1900.” Ur Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg