Älvdalens kyrkby 1905

”Vy söderut mot Lassisgården och järnvägsstationen; t.h. kolbryggan (bortom lokstallet) där kolkörarna tömde sina kolryssar för vidare befordran. Foto C. Ehrner omkr. 1905.” Bilden hämtad ur ”Älvdalens kyrkby när seklet var ungt” av Helge Lindberg