Stora Tuna

Fram till 1533 omfattade Tuna län hela Dalarna läser jag på wikipedia. Länets administrativa centrum låg på kungsgården i Tuna och skulle ha gjort så sedan i vart fall Kalmarunionen. 1542 flyttades fogdegården till Näs. Det enda som idag minner om Tunas betydelse i historien är den imponerande kyrkan.

Frostbrunnsdalen där vattnet rinner mot norr och källvattnet bubblar.

Den 28 januari 1528 slog Gustav Vasa ner det andra dalaupproret. Han kallade dalfolket till tingsplatsen i Stora Tuna och hotade med att bränna deras byar om de inte kom. Där skedde en massaker av dalfolket.

Stenen som markerar tingsplatsen i Stora Tuna lades dit under 1900-talet.

De kristna döpte om källan till Trefaldighetskällan men lät folket behålla sina urgamla traditioner att samlas vid källan för att dricka och tvätta sig i vattnet. Emellertid tror jag inte att urbefolkningen självmant övergick till kristendomen. I närheten av kyrkan har flera skelett hittats med skador som tyder på en strid omkring 1000 år efter Kristus. Några gravar efter massakern 1528 har dock inte återfunnits.

Länkar

Analyser om benen från Kyrkskolan

Ur Peder Svarts krönika

Peder Jacobi och Nils Sture – dalaupproren

Mer om Frostbrunnsdalen

Häxprocesser i Stora Tuna

Tillbaka till platser