1650-1674

1654 Drottning Kristina abdikerar vilket leder till strävare och mer inskränkt ortodoxi

1655 Religionsstadgan förbjuder katolsk verksamhet och annan irrlära

1663 Religionsplakatet styr bibeltolkningen

1667 Censur. All kätterska litteratur förbjöds. Varje invandrare ställdes under kyrklig kontroll.

1667 – 1671 Trolldomsprocesser i Älvdalen

1669 – 1671 Mora och byarna Oxberg och Gopshus

1669 – 1671 Orsa

1674 – 1675 Ockelbo

1675 Södra trolldomskommissionen (Valbo – 4 avrättades, Hille – 5 avrättades, Hamrånge – 18 avrättades). Domar och protokoll saknas enligt Karin Jönssons uppsats ”Häxprocesser i Gävle och Ockelbo på 1600-talet”

1675 Gävle