Humlor

Sedan 2014 använder vi trädgårdarna för att bidra till biologisk mångfald. Vi har slutat skyffla under fruktträden – istället låter vi blommande växter sprida sig – som här – bolltisteln. Någon gång vartannat år ligger jag på knä och tar bort oönskade växter med maskrosjärn. Humlorna älskar blommorna. De ökar i antal för varje år. […]