Påföljder

Den första frågan klienten ställer är; ”Vad får jag för det?” Här kan du läsa mer om hur straffvärdet bestäms.  Det mycket som påverkar straffvärdet. Dessutom är det olika påföljder som blir aktuella utifrån klientens situation. T ex kan  skyddstillsyn bara dömas ut om det finns ett behov hos klienten. Böter Penningböter (idag lägst 200 kr och högst […]