Straffmätning och påföljdsval – vad är straffvärde?

Hur bestämmer man straffet? Den frågan försökte jag för en tid sedan besvara här på bloggen. Svaret blev emellertid på tok för långt och komplicerat för att någon skulle orka läsa. Bengt Wendel tipsade om att jag kunde korta ner det. Så nu gör jag nytt försök – delar upp och lägger till egna reflektioner. Nedan följer en sammanfattning. Fördjupningen av de olika punkterna kommer framöver.

Samtidigt är detta starten för mitt utbildningsmaterial. Tanken är att inläggen ska vara lathundar som är lätta att komma åt via iPhonen. 

Som vanligt tar jag tacksamt emot kommentarer!!!

Påföljden – eller straffet – för ett brott bestämmer rätten genom att gå igenom nedanstående punkter.

1. Villket brott handlar det om? Vad är straffskalan för brottet?

2. Vad är brottets straffvärde?

3. Finns det några försvårande omständigheter?

4. Finns det några förmildrande omständigheter?

5. Med beaktande av en enhetlig rättstillämpning

Efter de här fem stegen har man kommit fram till brottets straffvärde.

Som advokat försvarar jag inte gärningen. Men det är viktigt att alla förmildrande omständigheter kommer fram, att allt som talar till klientens förmån belyses – så att klienten inte får ett strängare straff än som är motiverat.

När åklagare väcker åtal har han/hon redan gjort en prövning. Det är – och ska vara – väldigt ovanligt med friande domar. Om åklagaren tvivlar på att bevisningen räcker till en fällande dom så skall åtal inte väckas.

Däremot finns det mycket att göra i påföljdsdelen. För klienten kan det vara stor skillnad på ett fängelsestraff eller en skyddstillsyn. Mer om detta i kommande inlägg.